Splash IV


Nanda M Das
SPLASH IV
48″ x 78″
Acrylic on canvas
2010